دریچه های دیواری جهت هوای رفت، برگشت و تخلیه مورد استفاده قرار می گیرد. دریچه هوای هاگوین با دور ردیف پره قابل تنظیم، به همراه تعدادی پره موازی افقی و عمودی دارند که می توانید با خیال راحت این پره ها را در هر زاویه ای حرکت دهید و بهترین کیفیت را مشاهده کنید.